ΠΕΤΡΑΔΙ
Widget Image
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@petradi.com.gr
+30 210 2931 260

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Title Image
Όροι & Προϋποθέσεις
terms & conditions

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της petradi.com.gr σε αυτό το έγγραφο, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: 1. Εισαγωγή. 2.  Όροι Αγοράς. 3. Χρήση του Ιστότοπου και 4. Διάφορα θέματα, όπως επίσης και τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα για οποιαδήποτε διαδικασία ή έγγραφο, για το οποίο παρέχεται σύνδεσμος από αυτόν τον Ιστότοπο.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ιστοσελίδα www.petradi.com.gr (ο “Ιστότοπος”) ανήκει σε και διαχειρίζεται από

Επωνυμία: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 081563888

Διεύθυνση: Λ. ΒΕΪΚΟΥ 10, ΓΑΛΑΤΣΙ, 11147

Στοιχεία επικοινωνίας: 2102931260 – info@petradi.comg.gr

(εφεξής “petradi.com.gr/εμείς/εμάς”) και περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημά της (e-shop).

Η επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 1712601000.

Εάν υποβάλλετε παραγγελία μέσω αυτού του Ιστότοπου, με την επιβεβαίωση αποδοχής αυτής της παραγγελίας συνάπτεται σύμβαση αγοράς ανάμεσα σε εσάς και εμάς, η οποία θα διέπεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και ειδικότερα από τους Όρους Αγοράς που αναφέρονται στη συνέχεια.

2. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Αγοράς πριν παραγγείλετε online Προϊόντα από τον Ιστότοπο της petradi.com.gr.

2.1 Πότε εφαρμόζονται αυτοί οι Όροι Αγοράς;

Οι Όροι Αγοράς εφαρμόζονται σε όλες τις προσφορές και συμβάσεις που σχετίζονται με την αγορά και την παράδοση Προϊόντων μέσω του Ιστότοπου petradi.com.gr. Με άλλα λόγια, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Αγοράς, όταν (i) παραγγέλνετε οτιδήποτε από τον Ιστότοπο ή (ii) από οποιαδήποτε ηλεκτρονική σελίδα συνδέεται άμεσα με τον Ιστότοπο ή όταν αποδέχεστε μια προσφορά από την petradi.com.gr. Απόκλιση από αυτούς τους Όρους Αγοράς είναι δυνατή μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας με την petradi.com.gr.

2.2 Προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης αγοράς με την petradi.com.gr

Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτερος/η για να αγοράσετε Προϊόντα μέσα από τον Ιστότοπο.

Μπορείτε να κάνετε παραγγελία μέσα από τον Ιστότοπο εάν είστε καταναλωτής και όχι μεταπωλητής.

Εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στην petradi.com.gr κατά παράκληση ή απαίτησή της είναι ακριβείς και πλήρεις.

2.3 Πώς ολοκληρώνεται η σύναψη σύμβασης με την petradi.com.gr;

Διαμόρφωση σύμβασης

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο αποτελούν μόνο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά ή δεσμευτική σύμβαση αγοράς. Συμφωνείτε ότι η παραγγελία σας αποτελεί πρόταση αγοράς των Προϊόντων που αναφέρονται στην παραγγελία σας.

Η petradi.com.gr δικαιούται να επιβεβαιώσει μια παραγγελία εκ των προτέρων, οποιαδήποτε στιγμή και/ή να αρνηθεί να δεχθεί μια παραγγελία χωρίς να αιτιολογήσει την άρνησή της και χωρίς καμία άλλη υποχρέωση απέναντι σε εσάς ή τρίτους, εκτός από την υποχρέωση αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (στο εξής «e-mail») για την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας όπως προβλέπεται κατωτέρω . Σε κάθε περίπτωση, εάν η petradi.com.gr δεν επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας σας μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες, θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Όλες οι παραγγελίες που υποβάλετε θα εγκρίνονται από την petradi.com.gr. Υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της petradi.com.gr να αρνηθεί την παραγγελία σας. Ακολουθούν παραδείγματα πιθανής απόρριψης της παραγγελίας σας:

(α) Εάν τα Προϊόντα που βλέπετε στον Ιστότοπο δεν είναι διαθέσιμα.

(β) Εάν δεν έχουμε κατορθώσει να επιβεβαιώσουμε την έγκριση της πληρωμής σας.

(γ) Εάν υπάρχουν περιορισμοί αποστολής για κάποιο προϊόν.

(δ) Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στην παρουσίαση των προϊόντων στον Ιστότοπο, όπως λάθος τιμολόγηση ή περιγραφή.

Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, θα σας αποστείλουμε το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες ένα e-mail για την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας, με τον αριθμό της παραγγελίας σας και τα στοιχεία των Προϊόντων που προσφερθήκατε να αγοράσετε και τα στοιχεία τυχόν υπηρεσιών αποστολής. Η αποδοχή της παραγγελίας σας και η κατάρτιση σύμβασης αγοράς Προϊόντων ανάμεσα σε εσάς και την petradi.com.gr δεν θα ολοκληρωθεί εκτός εάν και έως ότου:

(i) είτε λάβετε ένα e-mail από την petradi.com.gr το οποίο επιβεβαιώνει την αποστολή των Προϊόντων από το κατάστημά μας.

(ii) είτε θα έχετε λάβει επιβεβαίωση από τον μεταφορέα ότι τα Προϊόντα είναι έτοιμα προς παραλαβή, εάν έχετε επιλέξει να παραλάβετε τα Προϊόντα ο/η ίδιος/α από το κατάστημα petradi.com.gr ή η εταιρία αποστολών έχει αποθηκεύσει τα Προϊόντα σε συγκεκριμένο σημείο παραλαβής, ή

(iii) είτε λάβετε μήνυμα από την petradi.com.gr, το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα είναι έτοιμα προς παραλαβή από το το κατάστημα petradi.com.gr, στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να παραλάβετε τα Προϊόντα από το φυσικό μας κατάστημα.

2.4 Παρακράτηση κυριότητας

Όλα τα Προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της petradi.com.gr έως ότου εξοφλήσετε το ποσό που οφείλετε στην petradi.com.gr σύμφωνα με οποιοδήποτε συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, προηγούμενων ή επόμενων αποστολών ή μερικών αποστολών. Απαγορεύεται η πώληση, διάθεση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε Προϊόντος πριν περάσει στην αποκλειστική σας κυριότητα.

2.5 Ποιότητα και συντήρηση Προϊόντων

Μικρές χρωματικές διαφορές και άλλες παραλλαγές σε Προϊόντα είναι δυνατές λόγω των διαφορετικών τρόπων λήψης εικόνων, παρουσίασης τεχνολογιών ή άλλων τεχνικών λόγων. H petradi.com.gr δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διαφορές και αποκλίσεις.

Η petradi.com.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προέρχεται από λάθος χρήση των Προϊόντων.

2.6 Ακύρωση Παραγγελίας

Λόγω του ότι επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας από τη στιγμή που θα την αποστείλετε, η ανάκληση ή ακύρωση της παραγγελίας σας δεν είναι δυνατή.

2.7 Τιμές

Οι τιμές που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές είναι σε Ευρώ (EU). H petradi.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές, πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Η petradi.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, περιορίσει ή διακόψει τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις, οποιαδήποτε στιγμή.

H petradi.com.gr χρεώνει την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων της. Το μεταφορικό κόστος ποικίλει, ανάλογα με το Προϊόν και τον τρόπο παράδοσης. Όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η παράδοση μπορεί να είναι «Express» ή «Απλή (Standard)».

Για περισσότερες πληροφορίες για το κόστος μεταφοράς, παρακαλούμε καλέστε μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 2102931260 ή αποστείλετε email. Το κόστος αυτό, εάν ισχύει, θα χρεώνεται χωριστά, ανά προϊόν και θα προστίθεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας.

2.8 Τρόποι εξόφλησης

Παρακαλούμε ελέγξτε τον Ιστότοπο για διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.

2.9 Τιμολόγηση

Όταν επιλέγουμε ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, να εκδώσουμε ή να καταστήσουμε διαθέσιμο ένα τιμολόγιο, η petradi.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει ή να διαθέτει ηλεκτρονικά τιμολόγια και συμφωνείτε με αυτή τη μορφή της έκδοσης του τιμολογίου.

2.10 Παράδοση

Η petradi.com.gr θα παραδώσει στη διεύθυνση που έχετε υποδείξει μέσα στην Ελλάδα εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ήτοι από την ημερομηνία αποστολής στον καταναλωτή του επιβεβαιωτικού email, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η petradi.com.gr μπορεί να παραδώσει μόνο σε διεύθυνση οικίας ή γραφείου ή, εάν έχετε επιλέξει να παραλάβετε τα Προϊόντα από το κατάστημα petradi.com.gr. Η petradi.com.gr θα σας επιβεβαιώσει το παρόν με email κατά την ενημέρωσή σας ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα προς παραλαβή.

Οι παραδόσεις θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι οποίες δεν αποτελούν επίσημη αργία στη χώρα σας.

Η petradi.com.gr έχει το δικαίωμα, στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό, να παραδίδει τμηματικά τις παραγγελίες, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα Προϊόντα σας το συντομότερο δυνατό. Οι τμηματικές παραγγελίες δεν συμπεριλαμβάνουν κάποιο επιπρόσθετο κόστος. Ωστόσο, σε περίπτωση που εσείς ζητήσετε να σας παραδώσει τμηματικά η petradi.com.gr την παραγγελία σας, ενδέχεται η petradi.com.gr να σας χρεώσει για τα επιπλέον έξοδα αποστολής. Κάθε τμήμα παραγγελίας συνιστά ξεχωριστή σύμβαση πώλησης. Εάν η petradi.com.gr καθυστερήσει την παράδοση ενός τμήματος της παραγγελίας ή εάν τμήμα παραγγελίας είναι ελαττωματικό, αυτό δεν θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της υπόλοιπης παραγγελίας σας.

Στην απίθανη περίπτωση που, μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, η petradi.com.gr δεν μπορεί πλέον να παραδώσει τα Προϊόντα σας και δεν είναι υπεύθυνη για το γεγονός αυτό, η petradi.com.gr θα έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση πώλησης. Η petradi.com.gr θα σας ενημερώσει, φυσικά, το συντομότερο δυνατό και θα επιστρέψει τυχόν πληρωμές που έχουν γίνει.

2.11 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση εκτός εάν έχετε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε και εξαιρουμένου του άμεσου κόστους επιστροφής των αγαθών.

Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που εσείς ή τρίτο πρόσωπο, που έχει οριστεί από εσάς, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας, θα έχει/έχουν στη φυσική κατοχή του/τους τα προϊόντα ή (στην περίπτωση σύμβασης για πολλά προϊόντα, τα οποία έχετε παραγγείλει σε μια ενιαία παραγγελία και τα οποία παραδίδονται ξεχωριστά) την τελική παράδοση των τμηματικά παραδοθέντων προϊόντων ή (σε περίπτωση σύμβασης για την παράδοση ενός προϊόντος που αποτελείται από πολλαπλές τμηματικές παραδόσεις ή αντικείμενα) την τελευταία τμηματική παράδοση ή το τελευταίο αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και πριν την σύναψη της σύμβασης με την αποστολή του επιβεβαιωτικού mail από εμάς.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως αποστέλλοντας μια σαφή δήλωση (πχ επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email) δηλώνοντας την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα υπαναχώρησης, που θα βρείτε συνημμένο ως Παράρτημα 1 στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε την δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης, θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανόμενου του κόστους παράδοσης (με την εξαίρεση των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει μια διαφορετική μέθοδο παράδοσης, από τον οικονομικότερο βασικό τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουμε λάβει τη δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης. Για την πληρωμή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν κανονίσουμε σε συνεννόηση μαζί σας μια διαφορετική μέθοδο. Δεν θα χρεωθείτε για αυτή την επιστροφή χρημάτων, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μπορεί να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή μέχρι να υποβληθεί απόδειξη ότι τα έχετε επιστρέψει, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Θα αναλάβουμε εμείς το κόστος της επιστροφής των προϊόντων.

Θα πρέπει να επιστρέψετε  τα προϊόντα αμέσως, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε εγγράφως σχετικά με την υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση. Η  προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί  εάν αποστείλετε  τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Ένας απλός (όχι όμως υποχρεωτικός) τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Συμπληρώστε τη φόρμα υπαναχώρησης, προσαρτώμενη στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (ή συντάξτε κάποια άλλη ρητή δήλωση), προσθέστε αυτήν στη συσκευασία με την οποία επιστρέφετε τα προϊόντα μας (σε αντιστοιχία με τη σύμβαση από την οποία επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε) και μας επιστρέψτε το πακέτο, σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής, όπως αυτή αναφέρεται στην ενότητα.

Συμπληρώστε τη φόρμα της εξυπηρέτησης πελατών, που θα βρείτε στο http://www.petradi.com.gr/formaypanaxorisis. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την υπαναχώρησή σας, συμπληρώστε (1) το όνομά σας και (2) το επώνυμό σας, (3) επιλέξτε την κατηγορία “Παραγγελίες & Παράδοση”, (4) εισάγετε “υπαναχώρηση” στη γραμμή θέματος και (5) επισυνάψτε σάρωση του συμπληρωμένου εντύπου υπαναχώρησης (δείτε Παράρτημα 1 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων) ΚΑΙ/Ή εισάγετε στο πεδίο “ερώτηση” μια σαφή δήλωση ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, για παράδειγμα, γράφοντας «Εγώ/Εμείς* γνωστοποιούμε με την παρούσα επιστολή ότι Υπαναχωρώ/ούμε από τη σύμβαση Μου/Μας πώλησης των ακόλουθων προϊόντων: [<< Για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την υπαναχώρηση, παρακαλούμε υποδείξτε: (i) τα σχετικά προϊόντα, (ii) την παραγγελία, (iii) την ημερομηνία παραγγελίας και (iv) το πότε λάβατε τα προϊόντα <<] «Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της υπαναχώρησής σας αμέσως μέσω e-mail.

Αν το επιστραφέν Προϊόν φθάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας ή το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή καταστραφεί πέραν της κανονικής χρήσης ή δεν έχει επιστραφεί στην αρχική συσκευασία του, η petradi.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την επιστροφή και δεν θα δώσει καμία αποζημίωση.

Όλα τα πακέτα που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται χρησιμοποιώντας το έντυπο επιστροφής από τον μεταφορέα ή χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μορφή ανιχνεύσιμης αποστολής.

Η επιστροφή των Προϊόντων γίνεται με έξοδα της petradi.com.gr, εφόσον πρόκειται για λογικά έξοδα.

Το χρονικό διάστημα που το επιστραφέν προϊόν μεταφέρεται είναι πέρα από τον έλεγχό μας, παρότι εμείς προωθούμε την επιστροφή σας άμεσα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτρέψετε μια περίοδο επεξεργασίας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών – για να λάβουμε και να προωθήσουμε την επιστροφή σας. Αν και η petradi.com.gr επιστρέφει συνήθως τα χρήματα μέσα σε περίπου δύο (2) ημέρες μετά την προώθηση μιας επιστροφής, μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρόνος σε μια τράπεζα ή εταιρία πιστωτικών καρτών για να επεξεργαστεί ένα ποσό επιστροφής και για να φτάσει το ποσό αυτό σε έναν λογαριασμό. Όταν θα έχουμε λάβει και προωθήσει το/τα Προϊόν/τα, θα σας ενημερώσουμε μέσω email. Θα σας επιστρέψουμε ολόκληρη την αξία του/των Προϊόντος/των. Οι επιστροφές θα γίνονται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά.

2.12 Πολιτική αλλαγών

Η petradi.com.gr δεν ανταλλάσσει Προϊόντα. Εάν θέλετε να αλλάξετε ένα Προϊόν, θα χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να κάνετε νέα παραγγελία. Επιστροφή του ποσού αγοράς είναι δυνατή μόνο όταν η επιστροφή γίνεται σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

2.13 Κατεστραμμένα ή ελαττωματικά Προϊόντα

Για την petradi.com.gr, η ποιότητα είναι ύψιστης σημασίας. Ελέγχουμε προσεκτικά όλα τα προϊόντα μας σε πραγματικές συνθήκες για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στον σκοπό, για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Είναι εξαιρετικά σπάνιο για τα Προϊόντα μας να είναι κατεστραμμένα ή ελαττωματικά. Η petradi.com.gr έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα Προϊόντα της είναι σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς.

Τα επιστραφέντα Προϊόντα επιθεωρούνται από την petradi.com.gr και το ποσό αγοράς τους επιστρέφεται, εάν η ζημία είναι το αποτέλεσμα κατασκευαστικού ελαττώματος ή απόκλισης από τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Δεσμευόμαστε για την επιστροφή ολόκληρου του ποσού αγοράς τυχόν ελαττωματικών Προϊόντων.

Εάν το πρόβλημα οφείλεται σε άλλη αιτία, εκτός από την ποιότητα των υλικών ή τη διαδικασία συναρμολόγησης, το βασικό προϊόν θα σας επιστραφεί. Δεν γίνονται επιστροφές για Προϊόντα:

Που αποκτήθηκαν από άλλη πηγή εκτός του Ιστοτόπου της petradi.com.gr.

Κατεστραμμένα από κακή χρήση ή αμέλεια (έκθεση σε χημικά, καυστικές ουσίες, ανοικτή φλόγα, υψηλές θερμοκρασίες, αιχμηρά αντικείμενα κλπ).

Κατεστραμμένα από λάθος χρήση

Η ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών μας βρίσκεται στη διάθεσή σας. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις και σχόλια. Τηλεφωνήστε μας στο 2102931260 στείλτε μας  email.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

3.1 Περιεχόμενο του Ιστότοπου

Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε αυτά, λογοτύπων, εικονιδίων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφήσεων και λογισμικού (“Περιεχόμενο”), ανήκει στην επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή τους προμηθευτές του περιεχομένου της. Όλα τα στοιχεία του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων στον γενικό σχεδιασμό και το περιεχόμενό του, ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους σχετικούς με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από ό,τι ρητά επιτρέπεται στο πλαίσιο συμφωνίας με την επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., κανένα τμήμα ή στοιχείο του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί μέσω οποιωνδήποτε μέσων. Ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της επιχείρησης ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό. Με την επιφύλαξη παντός σχετικού δικαιώματος.

3.2 Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το Περιεχόμενο είναι και παραμένουν ιδιοκτησία της επιχείρησης ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκτός των περιπτώσεων που μπορεί να ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα έγγραφα εντός του Ιστότοπου, έχετε την εξουσιοδότηση να βλέπετε, να εκτυπώνετε και να κατεβάζετε το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση οποιουδήποτε Περιεχομένου. Δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς πρώτα να λάβετε έγκριση από την επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων, απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλη Ιστοσελίδα ή περιβάλλον δικτύου υπολογιστών. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας από το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο.

3.3 Δήλωση περί εγγυήσεων

Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο διατίθενται δωρεάν και παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο αποτελούν γενική ενημέρωση και μόνο και δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Η petradi.com.gr δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή/και οι παροχές που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον Ιστότοπο δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Επιπλέον, η petradi.com.gr δεν θα παρέχει συγκεκριμένες υποδομές πληροφορικής ή συνδεσιμότητας. Συνεπώς, η petradi.com.gr δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ή να εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή δεν θα περιέχει σφάλματα. Η petradi.com.gr δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι το Περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ορθό, ακριβές, επαρκές, χρήσιμο, επίκαιρο, αξιόπιστο ή κάτι άλλο, σε κάθε περίπτωση και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3.4 Περιορισμός αξιοπιστίας

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η petradi.com.gr, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές ή κάποιος από τους συνεργάτες της ή άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστότοπου θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της ή την ανικανότητα να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή ανακρίβειες ή ατέλειες των Πληροφοριών που βρίσκονται στον Ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων ή κάτι άλλο που προκύπτει σε σχέση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και αν η petradi.com.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

4.1 Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια για τον Ιστότοπο ή τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της petradi.com.gr ή στην απίθανη περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε να μας καλέσετε στο 2102931260 ή στείλτε email στο info@petradi.com.gr

4.2 Προτεραιότητες

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των Όρων και Προϋποθέσεων petradi.com.gr και οποιουδήποτε περιεχομένου σε άλλα μέρη του Ιστότοπου ή σε συνδέσμους, υπερισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις petradi.com.gr που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

4.3 Τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις petradi.com.gr

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις petradi.com.gr, οποιαδήποτε στιγμή.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία αγοράς που εκτελείται ανάμεσα εσάς και εμάς, θα υπόκεινται στην έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων petradi.com.gr που ισχύουν κατά τη στιγμή που θα κάνετε την παραγγελία μέσω αυτού του Ιστότοπου ή την ημέρα που θα περιηγηθείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο (κατά περίπτωση).

Παρακαλούμε ελέγχετε κατά διαστήματα τους Όρους και τις Προϋποθέσεις petradi.com.gr για τυχόν αλλαγές.

4.4 Προστασία δεδομένων

Κάνοντας μια παραγγελία συμφωνείτε και κατανοείτε ότι μπορούμε να συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

4.5 Υπεργολαβία και ανάθεση

Η petradi.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή αντικαταστήσει όλα ή κάποια από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων petradi.com.gr, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματά σας, όπως ορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις petradi.com.gr.

4.6 Γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχο της petradi.com.gr

Η petradi.com.gr δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να εκτελέσει ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις της petradi.com.gr, όταν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε αιτία η οποία είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της petradi.com.gr.

4.7 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Oι Όροι και οι Προϋποθέσεις petradi.com.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Εσείς και η petradi.com.gr αναφέρεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2102931260,  είτε μέσω e-mail στο info@petradi.com.gr